Algemene info

O.b.s. Stellegors is gevestigd aan de Schoolstraat  2, in het hart van Stellendam. De naam “Stellegors” is afgeleid van het in de 18e eeuw nog aanwezige water “De Stelle”.  De school heeft ongeveer 100 leerlingen. Onze school is ruim van opzet. We beschikken over moderne hulpmiddelen (digiborden), een gemeenschapsruimte met podium, een eigen schooltuin en een groot plein achter de school. 

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Kibeo bevinden zich ook in onze school. 

O.b.s. Stellegors is een openbare basisschool, 1 van de 13 scholen van SOPOGO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree Overflakkee). Zie www.sopogo.nl 

De doelstelling van een openbare school in het algemeen en van “Stellegors” in het bijzonder is een ontmoetingsschool te zijn. Wij willen er zijn voor alle kinderen in Stellendam, ongeacht afkomst, levens- of maatschappijbeschouwing. We bieden bij ons op school godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs als extra vak onder schooltijd aan.

De keuzevrijheid van ouders staat hierbij centraal.
 

Daarom ook de leuze: niet apart, maar samen. 

                                                                           
We werken met 4 “Stelleregels” die in iedere groep een plaatsje krijgen:
 
We zijn aardig voor elkaar.                                                         We zijn rustig in de school.

                                                                                                                          
We houden de school en de spullen netjes.                              We lossen problemen goed op.