Onderwijsinspectie


Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.
Het vierjaarlijks onderzoek is oktober 2018 uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO).
De inspectie onderzoekt of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.  

De inspectie bezoekt scholen binnen de stichting om 2 redenen:
- kwaliteitsonderzoek op scholen waarover wordt getwijfeld of ze op de goede weg zijn n.a.v. door de school aangeleverde documenten (jaarverslag, opbrengsten Cito-toetsen);
- verificatieonderzoek op scholen waarvan het bestuur aangeeft dat ze alles op orde hebben. De inspectie verifieert of dat daadwerkelijk zo is. Bestuur en inspectie selecteren scholen in overleg hiervoor. 

Op Stellegors heeft de inspectie een verificatieonderzoek verricht. Op het rapport van de inspectie zijn we heel trots. 
Het volledige onderzoeksverslag kunt u hier lezen, de resultaten van Stellegors staan op bladzijde 22 en 23.
Het verslag van alleen Stellegors is hier te vinden.
Een goede school is een optelsom van allerlei factoren. Het team van Stellegors vindt dat wij een school zijn die kinderen goed op weg helpt bij hun ontwikkeling tot volwassen mensen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat kinderen een fijne schooltijd beleven. Een kind dat met plezier naar school gaat, leert uiteindelijk ook beter !    

Uiteraard streven wij er ook naar om de einddoelstellingen van het basisonderwijs te halen. 
Onze tussenopbrengsten en eindopbrengsten voldoen aan alle normen. Daar werken we, met leerlingen en ouders, hard aan. Jaarlijks kunt u de resultaten teruglezen in onze schoolgids.