Godsdienstonderwijs / humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke opvattingen binnen het normale lesprogramma (taal, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis) zonder daarbij een bepaalde levensovertuiging uit te dragen.

Daarnaast hebben ouders op een openbare school de mogelijkheid om te kiezen voor een vorm van identiteitsonderwijs naar eigen keuze.

O.b.s. Stellegors biedt protestant christelijk godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs aan. Jaarlijks inventariseren we de behoefte van de ouders hiervoor en bij voldoende belangstelling gaan bovengenoemde lessen door.

Ook ouders die géén prijs stellen op deze lessen kunnen dit aangeven.Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleerkracht.

Op Stellegors geven de volgende leerkrachten deze lessen: