Passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWVPO) draagt zorg voor passend onderwijs op Goeree-Overflakkee. Het SWV PO is een vereniging en de besturen van de scholen op het eiland zijn lid. Het SWV PO beslaat dus het hele eiland. Vanuit het SWV PO is er een visie over passend onderwijs neergezet en is er beleid gemaakt om passend onderwijs vorm te geven, meer hierover is te lezen op de website van het Samenwerkingsverband ( https://www.swvgo.nl/).

Basisondersteuning

Elke school op het eiland biedt een afgesproken basis aan ondersteuning aan alle leerlingen. Dit houdt in dat binnen de groep rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen werken sneller, terwijl andere leerlingen misschien extra instructie nodig hebben. Er wordt gewerkt op maat van de behoeften van de leerlingen in de groep. De afspraak is dat elke school daarbij voldoet aan de standaard die met elkaar in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Extra ondersteuning

Als een kind niet genoeg heeft aan de basis aan ondersteuning op school (zie daarvoor onder: ‘basisondersteuning’) dan biedt de school extra ondersteuning. In dit geval wordt goed gekeken wat de leerling nodig heeft. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. Wat die mogelijkheden zijn, staat in het ‘school ondersteuningsprofiel’ van de school. Elke school heeft het profiel op haar website staan.  Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. 

Ondersteuningsprofiel

Klik  hier om het ouderrrapport te lezen.
Klik hier om het schoolrapport te lezen.