Vakanties en vrije dagen 2018-2019

 

Continurooster tot 14.00 uur:

donderdag 18 april 2019

Goede Vrijdag:           

vrijdag 19 april 2019

Meivakantie (incl. Pasen + Koningsdag):

maandag 22 april  t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdag en opvolgende vrijdag:

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

2e Pinksterdag:      

maandag 10 juni 2019

Studieochtend team:

woensdag 19 juni 2019

Laatste schoolweek middagen vrij:

maandagmiddag 15 juli, dinsdagmiddag 16 juli, donderdagmiddag 18 juli en vrijdagmiddag 19 juli vrij
(onder voorbehoud*)

Zomervakantie 2019:      

maandag 22 juli  t/m vrijdag 30 augustus 2019


*Per schooljaar moeten de leerlingen een minimum aantal uren naar school. Wanneer we in geval van calamiteiten in de loop van het schooljaar genoodzaakt zijn de leerlingen vrij te geven, kunnen deze middagen vrij niet doorgaan.

Alle activiteiten en belangrijke data worden maandelijks gepubliceerd in de “Tussendoor”.
 

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 

Zomervakantie 2019:

maandag 22 juli  t/m vrijdag 30 augustus 2019

Herfstvakantie:

maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie:

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie:  

maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag + Pasen:           

vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie (incl. Koningsdag en bevrijdingsdag):

maandag 20 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsdag en opvolgende vrijdag:

donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag:      

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 2020:      

maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

           (let op: extra studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn nog niet bekend)