Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 

Zomervakantie 2019:

maandag 22 juli  t/m vrijdag 30 augustus 2019

Eerste schooldag maandag 2 september 2019
Studie dag team: vrijdag 18 oktober 2019

Herfstvakantie:

maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019

Vrijdag middag voor de kerstvakantie vrijdag middag 20 december 2019

Kerstvakantie:

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Vrijdagmiddag voor voorjaarsvakantie vrijdagmiddag 21 februari 2020

Voorjaarsvakantie:  

maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Studiedagen team: maandag 2 maart en dinsdag 3 maart 2020
Continurooster tot 14:00 voor Pasen donderdag 9 april 2020

Goede Vrijdag + Pasen:           

vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie (incl. Koningsdag en bevrijdingsdag):

maandag 20 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsdag en opvolgende vrijdag:

donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag:      

maandag 1 juni 2020

Studiedag team: dinsdagmiddag 9 juni 2020
Laatste schoolweek middagen vrij
(onder voorbehoud)*
maandagmiddag 13 juli, dinsdagmiddag 14 juli,
donderdagmiddag 16 juli en vrijdagmiddag 17 juli  2020

Zomervakantie 2020:      

maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

 

*Per schooljaar moeten de leerlingen een minimum aantal uren naar school. Wanneer we in geval van calamiteiten in de loop van het schooljaar genoodzaakt zijn de leerlingen vrij te geven, kunnen deze middagen vrij niet doorgaan.

Alle activiteiten en belangrijke data worden maandelijks gepubliceerd in de “Tussendoor”.