De Plusklas

 
Op SOPOGO-scholen wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Zeker ook voor zorgleerlingen. De praktijk leert echter dat het grootste deel van de zorg over het algemeen uitgaat naar leerlingen die minder makkelijk het niveau halen. Minstens zo belangrijk is het om te kijken naar extra zorg en uitdagingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Daarom hebben we, na een uitgebreide pilot, plusklassen in het leven geroepen.
De kinderen, die deelnemen aan de plusklas gaan 1 middag in de week naar de plusklas. De locatie voor de plusklas is dit jaar het Kompas in Middelharnis. Ook bezoeken zij dan zeer regelmatig de RGO. De docenten daar verzorgen lessen.