Inschrijven

Inschrijving vindt plaats na een persoonlijk gesprek met de schooldirectie. U kunt dan een kijkje nemen in de school, u wordt geïnformeerd over het karakter van de school en u kunt vragen stellen en informatie over uw kind delen. Uw kind start (na een korte wenperiode) de dag na zijn vierde verjaardag en is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag.

Om een afspraak te maken kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch contact opnemen met de directeur, Linda Kreeft. Zij is te bereiken via (0187) 492212 of via info@stellegors.nl.  U kunt ook het contactformulier invullen en versturen. De directeur neemt dan zelf contact met u op. 

Het contactformulier t.b.v. inschrijving kunt u hier vinden.
 

Passend onderwijs

Vanwege de wet passend onderwijs is elke SOPOGO-school verplicht een passende plek te vinden voor ieder aangemeld kind. Ook als uw kind meer zorg nodig heeft dan andere kinderen, realiseert een SOPOGO-school een goed aanbod. Het is voor ons als school fijn als u uw kind vroegtijdig inschrijft. Wij kunnen daardoor inschatten hoe groot de kleutergroepen worden en zorgen voor voldoende leerkrachten. Tevens zijn wij dan ruim van te voren voorbereid op de komst van uw kind. en kunnen samen met u ervoor zorgdragen dat uw kind goed begeleid wordt in de periode naar de eerste schooldag.