De activiteitencommissie organiseert in overleg met de leerkrachten leuke activiteiten voor de kinderen en ondersteunt de leerkrachten bij allerlei feesten zoals:
 
·        Sport- en speldagen
-        Halloween
·        Paaslunch / Sponsorloop
·        Sinterklaas
·        Kerstdiner / Kerstconcert
-        Schoolfotograaf
 
Ieder seizoen en bij wisseling van feesten wordt de school versierd met decoratiemateriaal. De gangen en gemeenschapsruimte zien er dan weer sfeervol uit.

Dit doen we met hulp(groot)ouders en is altijd weer een leuke activiteit om met z’n allen te doen. Het brengt de school in een gezellige sfeer.
Bij spelletjesactiviteiten vragen wij ook hulp van hulp(groot)ouders, want zonder deze mensen kunnen we het niet uitvoeren. Gelukkig kunnen we op onze ouders altijd een groot beroep doen.

Twee keer per jaar houden we een grote vergadering met de hele AC. We  bespreken dan de aankomende activiteiten en we evalueren de activiteiten die geweest zijn. Er zijn altijd verbeterpunten voor een volgende keer.
Dan verdelen we de taken onder de AC leden. Per feest werken 2 of 3 AC leden samen met 2 leerkrachten. Ieder heeft z'n taak en samen bereiden we de activiteit voor en voeren we hem uit. Er komt altijd veel bij kijken: boodschappen doen, hulp regelen, klaarzetten etc. Maar na afloop zijn de blije kindergezichten natuurlijk de beloning !

De penningmeester, Petra Veldmeijer, beheert voor ons de ouderbijdragen en schoolreisbijdragen. We maken jaarlijks een begroting van alle verwachte kosten en er wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening aan de MR.

Met de oud papier inkomsten verdienen we maandelijks een leuke extra bijdrage voor de activiteiten op school. We leveren hand- en spandiensten als er iets bijzonders op school te doen is, altijd in overleg met het schoolteam.

 

De activiteitencommissie is altijd blij als het feest succesvol verlopen is. Zo weten wij dat de kinderen het leuk vinden en daar doen we het voor !
Het is ook leuk als ouder om op deze manier betrokken te zijn bij de school.

Leren op school is belangrijk, maar de ontspanning en samen de feesten vieren hoort er ook bij !