Evides Waterbedrijf sponsort o.b.s. Stellegors

 

Alle leerlingen van o.b.s. Stellegors in Stellendam hebben gewerkt aan het project ´Weet wat je eet en drinkt´ en daardoor veel geleerd over gezond eten en drinken.

De kinderen hebben onderzocht hoeveel suiker er in verschillende pakjes drinken zit. En dat was even schrikken! In sommige pakjes van 0,2 liter zitten wel 5 suikerklontjes.

 Via Evides (het waterbedrijf dat ook aan Goeree-Overflakkee veilig, schoon en smakelijk drinkwater levert) hebben we allerlei materialen gekregen om lessen te verzorgen over het drinken van kraanwater.

Alle leerlingen hebben ook een bidon mee naar huis gekregen, gesponsord door Evides.

We hopen dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van de bidons. Het drinken van water is gezond, het scheelt bovendien ongeveer 200 pakjes afval per week.


 

Gemeentebestuur op werkbezoek bij Stellegors en Streekmuseum

 
Een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bracht een werkbezoek aan OBS Stellegors in Stellendam en het streekmuseum in Sommelsdijk. Thema van dit werkbezoek was erfgoed en cultuur. Bij het werkbezoek schoven ook culturele partners aan, die zich op het eiland bezighouden met cultuur. 
 

Cultuureducatie op Stellegors

Op de school werd uitleg gegeven over de link tussen onderwijs, de manier van leren en de rol die cultuureducatie daarbij vervult. Petra ’t Hoen, directeur van basisschool Stellegors en tevens raadslid, vertelde haar collega-raadsleden over de veranderingen in het hedendaagse onderwijs en de keuze voor cultuureducatie. Het belang van cultuureducatie zit in de ontwikkeling van competenties, die ook bij de reguliere vakken belangrijk zijn. Denk hierbij aan competenties als waarnemen, luisteren, analyseren, onderzoeken en samenwerken.  

Subsidie

Om aan cultuureducatie goed invulling te kunnen geven, is een extra subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs GoereeOverflakkee (SOPOGO). Miriam Zimmerman, leerkracht en beeldend kunstenaar, is bovenschools cultuurcoördinator en lichtte aan de hand van een waterkruik de reden van de subsidieaanvraag toe. “Een kind is als een kruik. De kruik wordt steeds opnieuw gevuld maar er blijft steeds een residu achter. Zo krijgt een kind in een rijke leeromgeving met veel cultuur ook een bredere basis” aldus Miriam Zimmerman. Elke leerkracht en elk kind op één van de dertien scholen zal een lessenreeks aangeboden krijgen van vakdocenten cultuur uit de regio.
 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Door Ingrid Fijen van het Kunstgebouw werd cultuuronderwijs en het in 2013 gestarte, landelijke stimuleringsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) toegelicht. Zij vertelde dat er op het eiland 22 docenten zijn opgeleid als interne cultuurcoördinator (ICC). Het doel is uiteindelijk dat elke school over een ICC-er beschikt. Er is onder meer een website gerealiseerd, waarop leerkrachten kunnen zien wat op school kan worden aangeboden.
 

Erfgoedlijn

In het streekmuseum namen de raadsleden plaats in een knusse ruimte waar eerst de boerenkar stond. Beleidsadviseur Ada Overwater vertelde over de Erfgoedlijn (www.erfgoedlijngo.nl) op Goeree-Overflakkee. In de Erfgoedlijn zijn diverse projecten opgenomen waarin eilandelijk erfgoed voor het voetlicht wordt gebracht. Zo is de voormalige tramroute op het eiland met borden in beeld gebracht. Voor het project Rond de watersnood zijn ambassadeurs opgeleid en is een informatieve app ontwikkeld. 
 

Streekmuseum Sommelsdijk

Bestuurslid Bertrand van den Boogert vertelde dat het Streekmuseum zich wil richten op het vertellen van eilandverhalen. Het laatste jaar is er in het museum veel gerealiseerd. Gezocht is naar projecten waarmee subsidie binnengehaald kan worden. ‘Water het DNA van Goeree-Overflakkee’ is zo’n project. “Geschiedenis is niet saai als je een goed verhaal hebt”, aldus Bertrand van den Boogert. De raadsleden sloten het werkbezoek af met een rondgang door het museum, waarbij kennis werd gemaakt met alle interactieve nieuwigheden in het museum.


 

Leerlingen van het Stellegors adopteren een zeehond
Zeehondenopvang “A Seal” ligt dichtbij de  Stellendamse basisschool .
Veel kinderen zijn er al eens geweest en leven mee met de opvang van zieke zeehondjes. 
De leerlingen van het Stellegors adopteren met 500 euro een hulpbehoevend zeehondje. Als deze weer opgeknapt is zullen de leerlingen het zeehondje ook mogen vrijlaten.
Tijdens de Koningsspelen werd de cheque overhandigd aan medewerkers van A Seal.
De komende tijd zal er nagedacht gaan worden over een goede naam voor de zeehond.
 
A seal is een stichting die voor het voortbestaan afhankelijk is van giften, sponsoring en entreegelden. Vandaar dat het een logische keuze was om dit jaar een deel van de opbrengst van de sponsorloop te doneren voor dit goede doel. De leerlingen van het Stellegors hebben tijdens de jaarlijkse sponsorloop  enthousiast gelopen voor dit doel.
 
             

Grootouders lezen voor op het Stellegors
 
Basisschool het Stellegors in Stellendam doet jaarlijks mee met de Nationale voorleesdagen.
Voorlezen is enorm belangrijk voor de woordenschat en ontwikkeling van jonge kinderen op allerlei gebieden. Het is bovendien nog heel gezellig ook !
Dit jaar kwamen de opa’s en oma’s voorlezen voor de jongste kinderen van de school. Ook de peuters van het kinderdagverblijf Kibeo in de school deden mee.
Het thema dit jaar is : “ We hebben er een geitje bij”, een leuk prentenboek waar dieren de hoofdrol in spelen. De kinderen gingen in groepjes mee met een opa of een oma en tijdens het lezen konden de kinderen een boterhammetje eten .
Stellendam blijkt heel veel leuke opa’s en oma’s te hebben die prachtig kunnen voorlezen !
De opa’s en oma’s hebben de ochtend afgesloten met een kopje koffie en de kinderen met een glaasje melk.
Het was een zeer leerzame en gezellige ochtend.
Hier blijkt maar weer uit dat lezen voor jong en oud  fijn is !
 
           
Stellegors loopt voor  Hulphond Nederland
De kinderen van basisschool Stellegors hebben met een sponsorloop geld ingezameld voor Hulphond Nederland. De kinderen liepen rondjes van 500 meter om het blok van de school heen waarbij ze aangemoedigd werden door de paashaas en 2 hulphonden. Hoe leuk kan het hardlopen zijn ?
De school kent veel sportieve leerlingen, want er werden vele stempels verzameld in een uur tijd.
 
Het enthousiasme onder de kinderen uit Stellendam was erg groot, want alle groepen hebben een les gekregen over het belang van de inzet van hulphonden.
Een hulphond is een speciaal getrainde hond die mensen met een lichamelijke beperking of therapeutische behoefte helpt.  De kinderen hebben ook kennis gemaakt met twee hulphonden en daarbij kunnen zien hoe goed deze honden getraind worden.  Een hulphond moet direct kunnen reageren op de behoeften van zijn toekomstige baas. De leerlingen vonden het geweldig om te zien dat de hond deuren open en dicht kan doen, een jas uit kan trekken en ook de portemonnee van de baas kan dragen en aangeven. Met de inzet van hulphonden kunnen mensen met een handicap hun zelfstandigheid in het  leven vergroten.
 
Nadat alle kinderen een uur gelopen hadden was het tijd voor een heerlijke, door ouders bereide, paasbrunch. De opbrengst van de loop is nog niet bekend, maar dat het geld goed terecht zal komen weten de 150 kinderen van het Stellegors zeker !
 

Week van het openbaar onderwijs: ook op ’t Stellegors

“Iedereen is welkom”, dat is het motto van de week van het openbaar onderwijs.
Ieder kind is op de openbare school welkom en er wordt respectvol omgegaan met ieders geloof, achtergrond of handicap. Ieder kind mag er zijn en doet  op school mee !
Het Stellegors in Stellendam besteedt actief aandacht aan maatschappelijke onderwerpen, want een openbare school is ook  VAN en VOOR de samenleving.
Afgelopen week werd dat op diverse manieren zichtbaar.
 
De leerlingen uit groep 8 hebben zich een ochtend lang bezig gehouden met duurzaamheid aan de hand van het project “Sarah’s wereld”. In een fantasierijk spel maken de leerlingen kennis met milieuproblematiek en verzinnen oplossingen. De organisatie NME geeft deze gastles die leerlingen aanspoort om respect te hebben voor de natuur.
 
De leerlingen uit de lagere groepen hebben actief deelgenomen aan de landelijke “Opschoondag”. Gewapend met prikstokken, hesjes en handschoenen is het schoolplein en omgeving stevig onder handen genomen.  Het “opschoonlied” was daarbij in heel Stellendam te horen: “ruim die rommel op, ook van een ander”.
Een volle container en een schoon dorp was het resultaat.
Een filmpje maakt duidelijk hoe actief iedereen is:
https://www.youtube.com/watch?v=Xt6_CVUndrk
 
Daarnaast is in alle groepen aandacht besteed aan het openbare karakter van de school.
De vrije keuze voor godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs hoort daarbij.
Respect hebben voor een ander is iets om trots op te zijn.
Openbaar betekent namelijk niet dat je “niks” bent, maar juist dat je voor “iedereen” bent.
 

Kleuters van Stellegors bezoeken ’t Spectrum
De jongste kinderen van basisschool Stellegors hebben de oudere inwoners van Stellendam bezocht die woonachtig zijn in woonstede ’t Spectrum.
De kleuters hebben een aantal leuke bekende liedjes gezongen,  begeleid met een dansje en spelletje.
De bewoners van ’t Spectrum waren in een grote kring opgesteld zodat de grote groep kleuters de ruimte had voor het optreden.
Zingen en samen plezier maken ging jong&oud prima af.
De kleuters eindigden hun bezoek met het geven van een zelfgemaakt  bloemetje aan iedere bewoner. Tot slot mocht ieder kind een lekkere mandarijn mee naar huis nemen.
Dat was een fijne verrassing.
 
De 3 Stellendamse basisscholen hebben afspraken gemaakt over het  regelmatig bezoeken van het woonzorgcentrum. Onder de noemer “burgerschapsvorming” wordt door alle scholen enkele keren per jaar ’t Spectrum bezocht. Het is belangrijk dat de oudste en jongste inwoners van het dorp elkaar (leren) kennen.
De ontmoeting tussen jong en oud werd door beiden gewaardeerd.