Foto's en beeldmateriaal

We gaan op het Stellegors  zo goed mogelijk om met de privacy van leerlingen. Ouders kunnen  (jaarlijks) aangeven of foto's van hun kind(eren) op social media of andere media geplaatst mogen worden. We gaan hier terughoudend mee om als leerkrachtenteam.
Het team deelt echter ook graag de leuke of interessante fotomomenten en filmpjes met de ouders. We weten dat dit ook erg gewaardeerd wordt. Het is leuk om mooie momenten samen te delen.

We onderzoeken de mogelijkheden om met een digitaal platform te gaan werken waarin we op veilige wijze informatie  en beeldmateriaal met ouders kunnen delen. Foto's en filmpjes van schoolse activiteiten worden op dit moment via de beheerders van de groepsapp gedeeld met ouders. Ouders wordt gevraagd terughoudend om te gaan met het beeldmateriaal van klasgenoten en dit niet op social media te gebruiken.